vektlagt at selskapet har et HMS system som fungerer og at selskapet bruker mye energi på utvikling og vedlikehold. Videre at selskapet har brukt systemet aktivt til å redusere skader og uhell til et minimum. Morten Utengen presiserte i sin takketale at systemet som opprinnelig var et mer ”statisk system” er utviklet til et aktivt system som brukes daglig og som gir stor nytte for bedriften. Han fremholdt avslutningsvis at ledelse og ansatte er svært stolte over prisen.
np+hms+prisutdeling_web.jpg
På bilde ses fra høyre HMS ansvarlig i Utengen Transport AS, Siri Enger og Morten Utengen. Til venstre NPs generalsekretær Inger-Lise M. Nøstvik og Lise Wicklund Larsen fra Esso stasjonen Borre Veiservice, som fikk HMS prisen for bensinstasjoner.