For å bidra til bedring av forholdene hadde NLF v/fylkesleder i Oslo/Akershus Harry Nilsen og regionssjef Erik Rynning sist fredag et møte med prosjektansvarlig i Statens vegvesen. Vi har foreslått noen tiltak som vurderes av vegvesenet.

Bli kjent med trafikkløsningene
Det er viktig at alle trafikanter, kanskje spesielt nyttetrafikken orienterer seg om de trafikkløsninger som gjelder til enhver tid og spesielt de alternativer som vitterlig finnes. Det anbefales å orientere seg på de informasjonskanaler som er opprettet, se blant annet de kart som ligger utlagt her:


Kjøremønstrene som er vist på vegvesenets animasjon gjelder som før, seher

Rutene på de fire kartene er anbefalinger, som kommer i tillegg til rutene i animasjonen og gjelder spesielt kjøring til og fra havna (Sydhavna).