Det tok en måneds tid før professor doktor Heizmann hadde fått overblikk over konsernets lastebilvirksomhet, men nå er han tydeligvis i gang med jobben, skal vi tro alle pressemeldinger og uavhengige spekulasjoner rundt Volkswagens lastebildivisjon. Hvis Dagens Industri har rett ønsker han å la Scania være bjellesauen, ved at aksjene byttes slik at MAN organisasjonsmessig blir et datterselskap av Scania. Vi er imidlertid ikke så sikre på det heller. Det som er viktigst for Volkswagen er at prof.dr. Heizmann har full kontroll.

 

Men det som er klinkende klart er at VW vil sørge for at de to lastebilprodusentene beholder sine respektive identiteter. Begge er gode merkevarer, og er det noe Volkswagen har greie på så er det nettopp det. På tross av at Volkswagen og Audi benytter en bråte felles komponenter, har de to bilmerkene klart forskjellige identiteter, og ser vi hvordan de har klart å skape en strålende identitet for Skoda, er det ingen tvil om at dette er en idrett de behersker.

 

Det de to bilmerkene trenger i første rekke er nye gearkasser. Allerede før de mførste historiene om MANs angivelig fiendtlige oppkjøpsraid mot Scania hadde MAN og Scania avtalt et nærmere samarbeide om gearkasser og bakaksler. Ifølge ryktene var det Scania som var minst interessert i å gjennomføre dette, og etter oppkjøpsforsøket var MAN-sjef Håkan Samuelsson og Scania-sjef Leif Østling ikke spesielt gode kamerater, og temperaturen på fryselageret der gearkasser og bakaksler lå ble satt ytterligere ned.

 

Nå har prof.dr.Heizmann slått av frysemaskineriet, og kommer til å sparke disse to prosjektene i gang igjen. Men det som er helt klart er at de to, i hvert fall i overskuelig fremtid, kommer til å få lage sine egne førerhus og sine egne motorer. For det er her identiteten til de to befinner seg, og identitet er som nevnt noe Volkswagen har bred og dypm kunnskap om.