”Utredninger har vist at full virkeliggjøring av mulige synergier forutsetter et nærmere samarbeid gjennom at de to foretakene går sammen, samtidig som de respektive foretaks varemerker bevares”, skriver Scania.

Det meldes at det ikke har blitt fattet noen endelig beslutning, da det gjenstår å løse en rekke forretningsmessige og juridiske spørsmål. Først etter at disse spørsmålene er løst, vil en endelig beslutning bli tatt, forteller pressemeldingen.