Veistrekningen er del av Berlin ringvei, og trafikanter må derfor være forberedt på kø. Problemet gjelder følgende veistrekninger:
I retning Magdeburg vil A10 bli stengt mellom Michendorf veikryss og Potsdam trafikkmaskin.
I retning Frankfurt/Oder mellom Potsdam trafikkmaskin og Ferch veikryss. Det er skiltet omkjøringsmuligheter.
Kilde IRU