Uforutsett problem
Men hva skjer nå? Fra trafikkskoler og andre meldes det om total stopp i elever som koster opplæringen selv. Trafikkskolene har hatt en plutselig nedgang på nesten 75 prosent på kandidater til storbilførerkortet.

Også NAV snører igjen
Tidligere har NAV bekostet mange storbilførerkort, blant annet fordi dette har vært en forholdsvis kort og grei utdannelse med god mulighet for å få jobb etterpå. Nå har også dette stoppet opp, og grunnen er forståelig: NAV ønsker flest mulig ferdigutdannet og i arbeid for en viss sum penger. Når nå yrkessjåførutdanningen blir dyrere per person, får NAV ”mer for pengene” ved å støtte andre utdanninger.

Snart sjåførmangel igjen
NLF er meget bekymret og mener at vi snart vil måtte hanskes med et stort rekrutteringsproblem. Allerede i 2007 konkluderte et rekrutteringsutvalg i NLF med at det måtte mange og varierte tiltak til for å møte presset i arbeidsmarkedet, der mange bransjer hadde en stor utfordring med å løse sin bemanningsutfordring. Så kom finanskrisen, og behovet for nye sjåfører sank. Men hvis ikke noe blir gjort, vil problemet være tilbake for fullt når næringslivet igjen er i full gang.

Departementene må på banen!
Både NLF, ATL og TL frykter at det ikke vil ta lang tid før rekrutteringsproblemet blir meget merkbart. Derfor går de tre forbundene sammen om å sende brev til Samferdselsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Arbeidsdepartementet, hvor vi foreslår tre konkrete tiltak for økt rekruttering av sjåfører.

Tiltakene vi foreslår er: Styrking av samarbeid om AMO-tiltak mellom bransjene og NAV. Finansieringsordning for yrkessjåførutdanning. Tilpasning av alderskravet til bussjåfører.

Les brevet til departementeneher