Vegdirektoratet avkrefter denne påstanden og fjerner all tvil om saken: - Det er tillatt å justere hastigheten på hastighets-begrenseren lavere enn hastighetsbegrenserens høyeste tillatte justerte hastighet, som er 90 km/t for N2 og N3 kjøretøy, skriver Asbjørn Hagerupsen i Vegdirektoratet, seksjon Kjøretøyteknikk i en e-post til NLF.

Kay Lund og kollegaen Dagfinn Frydenlund applauderer i følge Transportmagasinet begge NLF og Ifs idé om lavere fart på riksvei 3. De mener at farten til tider er for høy og at det må det gjøres noe med. Men sjåførene har tydeligvis ikke funnet hjemmel i Veitrafikkloven for frivillig å justere fartssperra. Vegdirektoratet viser i stedet til Kjøretøysforskriftene når en tillater fartssperra på 80 km/t: ”Dette er i henhold til kap. 47 pkt. 1 i kjøretøyforskriften og direktiv 2002/85/EF.”

For øvrig kan vi opplyse at prosjektet ”På riktig side” også ble presentert for Vegdirektoratet lenge før det ble offentliggjort uten at initiativtakerne fikk antydninger om at dette var en ulovlig justering.