Det er to år siden NLF tok opp muligheten for at også lastebiler skulle kunne slippe til i kollektivfeltene for derved å utnytte den eksisterende infrastrukturen bedre. – Både for transportkjøperne og lastebilnæringen vil dette gi store fordeler i form av bedre fremkommelighet og dermed mer forutsigbar transport. Bedre flyt vil også gi reduserte lokale utslipp, uttalte administrerende direktør Olav Slaatsveen.

I går fikk Statens vegvesen i Rogaland Vegdirektoratets godkjenning for utprøving av nyskapningen ”tungtrafikkfelt” på strekningen mellom Sømmevågen og Risavika i Sola. Store mengder gods fraktes daglig på strekningen mellom godsterminalen på Ganddal og havna i Risavika. Trafikkanalyser Statens vegvesen har gjort viser at både busser og lastebiler står i kø på denne strekningen sammen med personbilene.