2011

22.12.11: Kabotasjekontrollene skjerpes
21.12.11: Annebergsaken henlagt – NLF er skuffet
20.12.11: Nye rutiner vedrørende kjennemerker
19.12.11: Kleppa ber Posten Bring om forklaring
15.12.11: Ulovlig kabotasje – Posten Bring må etterforskes
09.12.11: Angående kjør sakte-aksjon
07.12.11: Øker totalvekten for modulvogntog
30.11.11: Kyststamvegen E39 og hvileplasser
28.11.11: Felles erklæring om det indre marked
28.11.11: Kostnadsutviklingen oktober 2011
28.11.11: Ledelsesendringer i NLF
21.11.11: Opplæringskontoret for Transportfagene i Vest
20.11.11: Tømmerseminar 2011 - presentasjoner
18.11.11: SMS-varsling fungerer!
18.11.11: Bli med på faglig og sosialt samvær! Seminar på Kiel-ferga i januar
15.11.11: Nye hjemmesider!
14.11.11: IRU-president gjenvalgt
14.11.11: EU-nytt om transportbransjen
10.11.11: Dieselpriser i Europa 2011
09.11.11: Opplæringskontoret for Transportfagene i Vest etablerer ny avdeling i Bergen.
08.11.11: Åpning av firefelts E6 Dal - Minnesund
03.11.11: Utstrakt piratvirksomhet i godstransportnæringen
02.11.11: Oslofjordtunnelen stengt for tunge kjøretøy ut året
02.11.11: Arrogant av Statens vegvesen
02.11.11: Brannøvelse Rv36 Sjøormporten
31.10.11: Dieseltyveri et økende problem
31.10.11: NLF-seminar - bilberging
31.10.11: Direktør for det nye vegtilsynet er klar
27.10.11: NLFs transportørpris
25.10.11: Kjøreforbud i Europa 2011
25.10.11: Miljø - også vårt ansvar
25.10.11: Høring i transport- og kommunikasjonskomiteen
25.10.11: På vei i EU – Nyhetsbrev 2011
25.10.11: KMV er lastebiltransportens bransjestandard
25.10.11: Miljø: Grønn Godstransport – et forskningsprosjekt om utslipp til luft
25.10.11: TIR-ordningen
25.10.11: Miljø: Tips om økokjøring
24.10.11: Kleppa-nei til foreslått høydebegrensning
20.10.11: Kostnadsutviklingen september 2011
19.10.11: Høring i finanskomiteen
19.10.11: Miljøsonemerke i Danmark
18.10.11: Vinnerne…
13.10.11: Ungarer stengte Rv 55 over Sognefjellet
06.10.11: Statsbudsjettet 2012:Gjennombrudd for NLF
05.10.11: Foreløpig uavgjort
03.10.11: Modulvogntog vegnettet
03.10.11: Reise, opphold og cupfinalebillett til fire heldige…
03.10.11: NLF profilerer seg på radio
30.09.11: Hvileplasser for vogntogsjåfører
28.09.11: Modulvogntogstrekninger åpnet for 60 tonn