Storkontrollen på mandags morgen foregikk på kontrollplassen på Taraldrud i Ski kommune. Ifølge vegvesenet ble over 400 vogntog stoppet. 40 av dem fikk ikke kjøre videre siden de ikke hadde med kjetting til vogntogene. Leder av utekontrollen, Region Øst, Geir Mjøsund, sier på hjemmesiden til vegvesenet at det ville være uforsvarlig å sende vogntog inn i morgentrafikken i Oslo og videre nordover, uten kjettinger tilgjengelig. Imidlertid fikk ingen vogntogene gebyr, siden kravet er at vogntog skal ha med kjettinger fra 1. november. Men de skal uansett ha tilstrekkelig hjulutrustning til å takle vanskelige kjøreforhold. Ronny Lindesteg er fagsjef for utekontroll, Gruppe Sør og han var ansvarlig for kontrollen. Han bekrefter at over halvparten av de som ikke fikk kjøre videre, var øst-europeiske sjåfører. Kun fem var norske.

– Det var gledelig å høre at Statens vegvesen tok seg tid til en slik storkontroll på mandags morgen etter snøfall og varslede trafikkutfordringer, sier adm. direktør i NLF, Geir A. Mo.
– Det er likevel trist å se at det er så mange som kjører på varslet snøføre uten å tenke trafikksikkerhet og bringe med nødvendig utstyr. NLF oppfordrer alle til å ta ansvar for trafikksikkerheten: Vær skodd for norske vinterveier og sørg for at dekk, kjettinger og kompetansen til å kjøre på glatte veier alltid er til stede, avslutter Mo.