Det er NLFs konklusjon på bakgrunn av politiets innsigelser mot å legge en trafikkprognose for 2040 til grunn som tilsier 20 m total vegbredde i Bamble i stedet for 23 meter, skriver NLF avdeling Telemark i en pressemelding som ble sendt ut i dag, 11. desember. Bakgrunnen for pressemeldingen var et oppslag i Telemarksavisa om E 18-prosjekteringen i fylket.

Som NLF tidligere har påpekt, konstaterer også trafikkpolitiet at en vegskulder på 3 m gir mulighet for å få et vogntog helt ut av kjørebanen ved nødstopp og ikke være til fare for øvrig trafikk. Bare halvannen meters vegskulder betyr derimot livsfarlige situasjoner.

Vegdirektoratets prognoser for trafikkvekst 20-30 år fram i tiden har nesten uten unntak undervurdert veksten med 50-100 %. Det medfører store ekstrakostnader når virkeligheten innhenter feilene og ny veg må bygges. Et nærliggende eksempel er E 18 Gulli-Langåker hvor dagens bygging fordyres vesentlig fordi også gamle overgangsbruer må byttes ut.

NLF Telemark støtter derfor fullt opp om politiets vurdering av behovet for en framtidsrettet utbygging av E 18.

Yrkessjåførene vil ha en veg som ikke gir grunnlag for presseoppslag av typen ”Ambulansen kom ikke fram fordi vogntog ikke kom ut av kjørefeltet”.

For ytterligere opplysninger:
Olav Klasson Vefald, regionsjef Buskerud, Telemark og Vestfold, tlf 95 70 19 54.
Anne Lise Øverland, fylkesleder Telemark, tlf 99 21 62 01.