Den internasjonale veitransportunionen IRU, som NLF er medlem av, og Den europeiske transportarbeider føderasjonen ETF, som representerer den europeiske arbeidstakersiden i veitransportbransjen, ble nylig enige om en felles erklæring om kabotasje. I 2013 skal EU-kommisjonen offentliggjøre en analyse av det europeiske transportmarkedet og det forventes også at de skal foreslå nye, mer liberale kabotasjeregler. Både IRU og ETF mener at markedets tilstand gjør at man ikke kan åpne for mer kabotasje på det nåværende tidspunkt.

I erklæringen skriver IRU og ETF at EU-reglene ikke kan åpne for friere tilgang til markedet før det har blitt en harmonisering mellom landene med tanke på håndhevelse, arbeidsvilkår og skatte- og avgiftsnivå. Med de forskjellene som er nå, vil en liberalisering gå ut over både konkurransevilkår og bærekraften i bransjen, heter det i erklæringen.

– Det er ganske unikt at arbeidstaker- og arbeidsgiversiden blir enige om denne typen erklæring, som uttrykker en felles bekymring for markedets tilstand, sier Søren Hyldstrup Larsen, direktør for NLA – som er NLF og søsterselskapene Dansk Logistik og Transport og Sveriges Åkeriföretags EU-samarbeid.
– Og på grunn av de to partenes rolle i EU-samarbeidet er EU-kommisjonen nødt til å ta stilling til uttalelsen på en eller annen måte, understreker han.

Erklæringen ble sendt til EU-Kommisjonen og Europa-parlamentet den 17. desember.