NLF får en del meldinger om at midlertidige skilt som festes på autovernet i forbindelse veiarbeid, ofte blir skjeve og skråner ut i veibanen. Dette igjen kan føre til at passerende lastebiler treffer skiltene med sidespeilet, og at dette knuser.

NLF har et enkelt forslag til løsning på problemet, som medfører unødvendige utgifter for lastebileierne. Dersom skiltet festes med en vinkel, slik at det kommer godt utenfor autovernet og kjørebanen, vil det ikke begynne å skråne inn i høyde med speilet på passerende lastebiler. NLF har sendt brev til Vegdirektoratet med forslaget i dag.