Viltnemda i Rennebu kommune i Sør-Trøndelag opplever at et økende antall trafikkskadde eller –drepte dyr ikke blir rapportert inn av føreren.
– Det tar bare et øyeblikk å ringe politiet og gi beskjed, så ordner de resten, sier Svein Erik Morseth i viltnemda.

I 2012 har de funnet fem-seks døde eller skadde dyr som ut i fra skadene å dømme er truffet av tunge kjøretøy. Viltnemda antar det er en del mørketall også, ved at det er mange dyr de aldri hører om eller finner.
– Det er ikke ulovlig å kjøre på vilt, men man er pliktig til å varsle dersom uhellet skulle være ute, understreker Svein Erik Morseth. Han er forsiktig med å spekulere i hvem det er som rapporterer ulykker og hvem som bare kjører videre. Han har imidlertid en følelse av at antallet urapporterte ulykker har økt de siste årene, i takt med at det har blitt flere utenlandske sjåfører på norske veier.
– Mange sjåfører kommer fra land med en helt annen kultur for å melde i fra, sier Morseth.

Viltnemda er usikre på hvordan de skal nå frem til utenlandske transportselskap. Men de vil i hvert fall at norske arbeidsgivere som har sjåfører i staben som ikke kjenner det norske regelverket godt nok, skal gi sine tydelig beskjed: Ring politiet, så ordner de resten.

Dette gjør du dersom uhellet skulle være ute:

  • Ring poltiet på 02800
  • Beskriv hvor påkjørselen fant sted
  • Dersom dyret ikke døde kan du kanskje beskrive hvilken retning det løp fra ulykkesstedet
  • Merk ulykkesstedet, ved å for eksempel binde en plastpose fast i et tre eller stikk en pinne i autovernet, slik at viltnemda finner frem lettere
  • Du kan kjøre videre etter avklaring med politiet eller viltnemda
  • Ta kontakt med politiet eller viltnemda i ettertid om du trenger en attest for viltpåkjørselen