– Det verste jeg har sett på veien, sa kontrollederen ved Trafikkstasjonen på Jessheim etter at en lastebil som var skadet etter velt ble stoppet i en kontroll. Lastebileieren hadde testet bilen på verksted før han skulle frakte lastebilen fra Lillehammer til Sandefjord for oppretting. Bremseprøvene viste ikke noe galt. Kjøretøyet var retningsstabilt. Med full last kan bilen veie 32 tonn. Uten lass ville bilen ikke være farlig. Mekanikeren ga beskjed om at det var trafikksikkert å kjøre til Sandefjord.
- Hvis det hadde kommet noen signaler om at bilen ikke burde kjøres på vegen, så hadde jeg selvsagt satt den på en henger. Jeg har dette utstyret sjøl, sier lastebileieren. Han prøvde å si dette i kontrollen, men ble ikke hørt. Førerkortet ble beslaglagt uten at det ble gjennomført teknisk kontroll. Lastebileieren fraktet deretter bilen på henger til Lillehammer til ny kontroll på verksted. Og han fikk dokumentert at bremser og retningsstabilitet var tilfredsstillende.

Advokat Skjalg Røhne Halvorsen i Norges Lastebileier-Forbund har bistått lastebileieren, og 3. mai henla politiet på Lillestrøm saken og leverte førerkortet tilbake.
– Dokumentasjonen fra verkstedet viser at denne saken heldigvis har en helt annen side enn det som tidligere er kommet fram. Statens Vegvesen tok heller ikke prøvene de skulle tatt på kontrollstasjonen. Vi er fornøyde med at politiadvokaten tok en rask og klok avgjørelse i saken, sier Halvorsen, som har fått tillatelse av sin klient til å uttale seg om saken.