– Dette beviser at faglig og solid påvirkning fra en samlet bransje fører frem! Ikke minst tolket NLF riktig under dagens møte i departementet – samferdselsminister Marit Arnstad har lyttet til næringen og vektlegger viktigheten av trafikksikkerhet og fremkommelighet, sier adm. direktør Geir A. Mo.

For kort tid siden sendte Samferdselsdepartementet ut en pressemelding der det står at :

– Statens vegvesen skal gå tilbake til tidligere praksis ved utekontroll av akselløft på tunge kjøretøy. På oppdrag fra Samferdselsdepartementet skal Vegdirektoratet også raskt vurdere en midlertidig løsning på problemene ved godkjenning av nye biler med akselløft.

Dette sier samferdselsminister Marit Arnstad etter at hun i dag har hatt et møte med Vegdirektoratet og representanter for lastebilnæringen for å drøfte håndheving av EU-regler for bruk av akselløft på tunge kjøretøy.

Direktoratet skal ellers vurdere hvilket handlingsrom EU-regelverket gir for tilpassing til norske forhold. Vurderingen skal gjennomføres i nær kontakt med lastebilnæringen, og den vil blant annet ta for seg praksis og regelfortolking i andre nordiske land.

– NLF er veldig glade for den raske reaksjonen, og har på vegne av en samlet næring stor tro på at også problemene med godkjenning av nye biler med akselløft snart vil løse seg. Vi takker de involverte organisasjonene for godt samarbeid i saken, avslutter Mo.