I det danske Folketinget har Dansk Folkeparti har lagt fram forslag om å kreve alkolås i alle fabrikknye biler fra 1. januar 2015, skriver foreningen Frihet Fra Trafikkrus i en pressemelding.
Danmark kan bli første land som innfører lovpåbud om alkolås, hvis forslaget blir vedtatt. Grunnlaget er allerede forberedt. EU og CENELEC, hvor Norge har vært representert siden 2006, har utarbeidet europeiske standarder, policy og retningslinjer for bruk av alkolås i alle typer kjøretøyer. Dette arbeidet fikk bred presentasjon under det første internasjonale alkolåsseminaret i Norge 25. oktober i år. Seminaret samlet deltakere fra de nordiske land, Tyskland, Nederland, USA og Canada, og gav en bred innføring i erfaringene med bruk av alkolås i en rekke land.
– Et dansk lovpåbud om alkolås i alle kjøretøyer vil bety overgang fra ord til handling når det gjelder innføring av alkolås i EU, i Norden og i Norge, sier Bjarne Eikefjord, leder av Frihet Fra Trafikkrus og den norske fagkomiteen NEK/NK «Alkolås for motorkjøretøyer» i pressemeldingen. Den kan leses i sin helhet på Frihet Fra Trafikkrus sitt nettsted, her.

– Før noe slikt kan innføres i Norge, er vi opptatt av at to ting er på plass, sier juridisk direktør i NLF, Robert Aksnes. Han er NLFs representant i den norske fagkomiteen «Alkolås for motorkjøretøyer», og påpeker at det er særs viktig at de tekniske løsningene er så gode at alle feilkilder er eliminert, for eksempel det at alkolåsen slutter å fungere ved temperaturer lavere enn fem minusgrader. I tillegg må retningslinjer som garanterer brukernes rettsikkerhet, være på plass.
– Et påbud om alkolås i Norge kan heller ikke innføres som et ensidig krav før dette gjelder for alle som kjører på norske veier, understreker Aksnes.