– Vi møtte en åpen og søkende samferdselsminister og det vi oppfattet som lydhøre representanter fra Vegdirektoratet, sier adm.direktør i NLF, Geir A. Mo, etter dagens møte mellom samferdselsminister Marit Arnstad og representanter fra Samferdselsdepartementet, Vegdirektoratet og en stor andel representanter fra transportnæringen. Fra NLF møtte Mo, forbundstyreleder Per Madsen og teknisk rådgiver Rune Damm.
– Samferdselsministeren anmodet Vegdirektoratet om å undersøke hvilket handlingsrom Norge har for å gjøre nasjonale unntak fra EU-direktivet, sier forbundsleder Per Madsen.
– Det ser vi på som et signal om at det skal bli en løsning som er positiv for transportnæringen.
Hovedargumentet til Vegdirektoratet er at veistrukturen må bevares. Full overføring av vekten fra bakerste aksel, gir en belastning som går ut over veiens fundament. Å bruke kjetting som et alternativ, vil kun gi slitasje på asfalten, hevdes det. Hovedargumentet til næringen er at trafikksikkerhet og fremkommelighet må komme først, noe Mo understreket da han innledet møtet på vegne av næringen. Han fremholdt kravet om at Norge må innføre nasjonale unntaksbestemmelser for akselløft.
– Vegdirektoratet understreket at høringsrunden, der bl.a. nye regler for bruk av akselløft diskuteres, fremdeles pågår og at saken derfor ikke er lukket, forteller Geir A. Mo.
– Når samferdselsministeren i tillegg ber Vegdirektoratet om å se på mulighetene for nasjonale unntak, har vi et håp om at vi nærmer oss en løsning.
I tillegg til NLF var følgende representert på møtet:

  • NHO Logistikk og Transport
  • Maskinentreprenørenes Forbund
  • Bilimportørenes Landsforening
  • Yrkestrafikkforbundet
  • Norsk Transportarbeiderforbund
  • Virke
  • Asko
  • LUKS
  • Dagligvarehandelens miljøforum
  • Norsk Industri Påbyggergruppen

Gruppen la igjen et møtenotat til Samferdselsdepartementet. Det kan du laste ned her.

Se NLFs presentasjon fra møtet her.