I en rapport som Riksrevisjon la frem 11. desember, offentliggjøres et brev fra samferdselsminister Marit Arnstad. Brevet, som er datert 18. oktober 2012, har til nå vært unntatt offentlighet, men er nå offentliggjort som en del av Riksrevisjonens undersøkelse av bompengeforvaltningen.

I brevet står følgende om prosessen med å endre loven, slik at det blir hjemmel for å kreve obligatorisk bompengebrikke for alle tunge kjøretøy:

”Det ble gjennomført en offentlig høring av forslag til endring av
vegtrafikklovens § 13 våren 2012, og saken er nå til behandling i
departementet. Samferdselsdepartementet tar sikte på at lovforslaget
blir lagt fram for Stortinget i høst. Nærmere bestemmelser om
ordningen vil bli gitt i forskrift til loven. Det er ventet at forslag til forskrift
vil bli sendt på offentlig høring om relativt kort tid.”

– Som NLF har påpekt gang på gang, haster denne saken. En obligatorisk bompengebrikke vil medføre mer like konkurransevilkår mellom norske og utenlandske transportører, sier avdelingssjef næringspolitikk, Terje Grytbakk.
– Det er viktig at alle er med på spleiselaget, slik at nedbetalingen skjer så raskt som mulig.

Krav om obligatorisk bompengebrikke med bankgaranti, som sikrer mer like konkurransenvilkår mellom norske og utenlandske trasnportører er noe NLF har jobbet for over lengre tid. Allerede i 2009 sendte NLF et forslag til Samferdselsdepartementet om å innføre obligatorisk bompengebrikke, i tillegg presenterte NLF dettte på Norvegkonferansen samme høst. Forslaget ble fulgt opp av Samferdselsdepartementet i november 2010. I januar 2012 ble det gjort klart at innføringen av dette kravet ikke ville være ferdigstilt innen 1. juli, som tidligere lovet. Da fikk NLF imidlertid lovnader fra statssekretær Lars Erik Bartnes om at kravet i hvert fall skulle være på plass i løpet av høsten 2012. Siden den gang har lite skjedd.

Les også:
Krav om obligatorisk brikke utsatt – NLFs artikkel fra januar 2012, da statssekretær Lars Erik Bartnes hadde orientert forbundet om arbeidet med å innføre kravet.

Krav om innføring av obligatorisk AutoPASS-brikke for tunge kjøretøyer – NLFs brev til Samferdselsdepartementet juli 2009.