I høst ba NLF Samferdselsdepartementet om å vurdere en midlertidig stopp i all kabotasjekjøring i Norge inntil konsekvensene for norsk transportnæring er skikkelig utredet og vurdert. Tilsvarende brev ble sendt fra NLFs søsterorganisasjoner i Sverige og Danmark til politisk transportansvarlig. Statsråd Marit Arnstad har nå gitt sitt svar og hun sier nei til å sette en midlertidig stopp på kabotasjekjøringen.

– Vi er skuffet, men ikke overrasket. Å begrunne et avslag bare på grunn av konkurransehensyn, finner vi likevel merkelig, sier adm. direktør Geir A. Mo. Statsråden synes å lene seg bare på juridiske vurderinger, og ser helt bort fra elementer som etisk handel og trafikksikkerhet. Kabotasjeproblematikken rammer ikke bare Norge, men hele Vest-Europa. Da kan man ikke avfeie problemstillingen og si ”det angår ikke oss”, slik en kan få inntrykk av når en leser svaret fra statsråden.

NLF registrerer at Arnstad og departementet ønsker å kartlegge andelen og utviklingen av kabotasjekjøring og få et klarere bilde av utbredelsen. Det ønsker NLF velkommen. Imidlertid må det da tydeliggjøres at det er snakk om lovlig og ulovlig kabotasje. NLF er spente på hvordan statsråden vil gå frem for å få kartlagt det reelle lovlige og ulovlige kabotasjevolumet i Norge. NLF foreslår derfor at det opprettes et sentralt register for kabotasjetransport.

– Vi ser for oss et kabotasjeregister der den som avtaler en kabotasjetur, må registrere dette i en nasjonalt dataregister FØR kabotasjeturen tar til. Brudd på denne plikten rammer transportkjøper gjennom bot eller evt. gebyr. Statens vegvesen og politiet kan kontrollere dette registeret på nettet fra kontrollstedet. Dette er et sted å starte og kan gi verdifull informasjon om hvor stor lovlig kabotasjekjøring det faktisk er i Norge forklarer Geir A. Mo. Vi har allerede i bruk en slik registreringsordning når det gjelder spesialtransporter. Å etablere et tilsvarende register i forbindelse med kabotasjekjøring skulle derfor ikke være noe stort problem.