Årsaken er økning i lønnsindeksen, mens delindeksene kapitalkostnader og drivstoff gikk ned. Tallene for november er klare og ligger i denne artikkelen. Bearbeidede tall vil bli lagt ut på lukket medlemsområde.

Ved spørsmål om tallene, ta kontakt med fagansvarlig:
Rådgiver Ivar Goderstad
Tlf: 22 03 32 00
E-post: ig@lastebil.no