I forrige uke sendte CargoNet, tidligere NSB Gods, et brev til Posten, Tollpost og Schenker med beskjed om at godsruten Oslo–Malmö legges ned. Siste tog går fra Oslo allerede 5. desember. Nedleggelsen vil føre til mellom 2 200 og 2 400 flere vogntog på veien i 2013, skriver Nationen.Aftenposten skrev i papiravisen 22. november at CargoNet i tillegg har varslet kutt på jernbanestrekningen Oslo–Trondheim.

– Dette er synd. Vi skulle gjerne sett at de lange strekningene ble beholdt, sier adm.direktør i NLF, Geir A. Mo.
– Veinettet generelt er i dårlig befatning og er allerede sprengt nok som det er. I tillegg vil denne nedleggelsen føre til mer press på grenseovergangen mellom Norge og Sverige, hvor manglende kontroll allerede er et problem. Det fører igjen til at flere uredelige transportører slipper unna med alt fra blankslitte dekk til slavekontrakter på sjåførene sine.

Informasjonsdirektør i CargoNet, Bjarne Wist, uttaler til Aftenposten at toget ikke klarer konkurrere på pris blant annet fordi utenlandske transportører står for mye av transporten på vei. Dette er en kjent problemstilling som for NLF, og noe som også truer norske transportfirmaer.

Beskjeden fra NLF er klar:
– Dersom lastebilnæringen må ta over godstransport fra jernbanen, blir det ytterligere viktig at veinettet utbedres. Vi må ha trafikksikre veier. I tillegg må NLFs krav om økt bevilgning til vei- og grensekontroll møtes, slik at de useriøse aktørene som truer vår bransje ikke får drive fritt i Norge, understreker Geir A. Mo.