Den ledende franske organisasjonen for veitransport, FNTR, og den nordiske organisasjonen for transport og logistikk, NLA, har hatt sitt første felles møte for å drøfte utfordringene deres medlemmer står overfor. I en felles erklæring har de to organisasjonene understreket sin vilje til å utvikle samarbeidet og opprettholde tett kontakt. Det er da særlig med tanke på å bygge en allianse sammen i kampen mot konsekvensene av kabotasje.
– Vårt møte i Paris viste at våre to organisasjoner har helt klare felles interesser, uttaler Geir A. Mo.

– Konsekvensene av kabotasje er for både FNTR og NLA en av de største utfordringene våre medlemmer står overfor. Vi er enige om at kabotasje skal forbli begrenset inntil de sosiale og skattemessige forhold i EU er bedre harmonisert. Kabotasje skal forbli en midlertidig og begrenset aktivitet forbundet med en internasjonal transport, sier Mo. FNTR og NLA er derfor sterke motstandere av en ytterligere liberalisering av kabotasje i 2014. Begge organisasjoner oppfordrer alle til å arbeide for at nåværende regler sikrer at kabotasje forblir en midlertidig, ikke-permanent og ikke-løpende aktivitet.

– Det er også viktig at Kommisjonen er seg sitt ansvar bevisst og gjennomfører en ordentlig og omfattende analyse av vilkårene og situasjonen i dagens marked for veitransport for å få avdekket de reelle vilkår og konsekvenser i dagens marked, fortsetter Mo.
– Det er også viktig å ta alvorlig de faktiske sosiale vilkårene en sjåfør jobber under når det utføres kabotasje. I dag er det kun regler for kabotasje for lastebilen, og ikke for arbeidskraften som styrer lastebilen. Det må det rettes opp i for å reetablere like og rettferdige konkurransevilkår, avslutter Geir A. Mo.

De to organisasjonene representerer mer enn 32 000 lastebileiere, og vil bygge videre på denne felles interesse i et marked for veitransport basert på like vilkår for alle lastebileiere. Den felles erklæringen kan leses her.