Før helga ble det inngått en samarbeidsavtale mellom Würth Norge AS og NLF. Avtalen ble undertegnet av administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo og divisjonssjef Terje Kristoffersen fra Würth. Utgangspunktet for avtalen er basert på det samarbeidet Würth har hatt med NLF i Agder og Rogaland i lengre tid. Avtalen vil tre i kraft 1. januar 2013

Samarbeidsavtalen vil gi gode betingelser og fordeler for NLFs medlemmer, og skal gi et godt grunnlag for NLFs næringspolitiske arbeid. Det vil bli informert nærmere om avtalen på NLFs nettsider de kommende uker og i neste nummer av BNT.