Regjeringen vil lage en ny handlingsplan, den tredje i rekken der de skal ta et kraftak mot sosial dumping. De skal særlig jobbe med tiltak rettet mot arbeidsforholdene i en del utsatte bransjen. Det varslet statsminister Jens Stoltenberg under LO Stats kartellkonferanse denne uken, skriver regjeringen i en pressemelding.

– Vi forutsetter at en av de bransjene de rettes spesielt fokus på i denne handlingsplanen er transportbransjen, sier juridisk direktør Robert Aksnes.

I forbindelse med høringen til forslag for statsbudsjett 2013 fremmet NLF forslag om å øremerke 10 millioner kroner til effektiv kontroll av blant annet kabotasje og sosial dumping.
– Vi foreslår at statsministeren tar med dette i sin handlingsplan. For å kontrollere en transportbransje som er i stadig bevegelse, må de forskjellige kontrollmyndighetene koordineres. Både Statens vegvesen, politiet, Arbeidstilsynet, Skatteetaten og Tollvesenet bør ha en felles strategi med tanke på hvordan de skal kontrollere transportbransjen. NLF er opptatt av kontroll av både sjåfører, transportører og de som organiserer transporten – kall dem gjerne bakmenne, sier Aksnes.

Transportbransjen er tidligere blitt oppfordret av Samferdselsdepartementet til å komme med innspill om kabotasje og sosial dumping.
– Statsministeren bør lytte til bransjen og se på disse innspillene i arbeidet med den nye handlingsplanen, avslutter Aksnes.