I dag sender NLF sitt høringssvar på Vegdirektoratets forslag til endring av regler om vinterdekk og mønsterdybde på dekk m.m. Vegdirektoratet foreslår blant annet et krav om vinterdekk på alle motorvogner over 3500 kg. NLF mener imidlertid at kravet også bør gjelde for alle tilhengere.
– Det handler først og fremst om trafikksikkerhet, understreker adm. direktør Geir A. Mo.
– Samtidig vil et absolutt krav om vinterdekk gjøre det enklere for kontrollørene. Det er et ypperlig instrument for å stoppe potensielle drapsmaskiner fra å kjøre inn i landet.

Et slikt krav har imidlertid ingen effekt dersom det ikke følges opp av streng kontroll og passende sanksjoner for de som ikke følger regelverket. En del av NLFs høringssvar beskriver derfor at brudd på kravet må følges opp av bruksforbud og gebyr. I de mest alvorlige tilfellene bør man ilegge forelegg og man må kunne holde tilbake kjøretøyet. Videre mener NLF at det må vurderes om oppdragsgiver/bestiller bør kunne gjøres ansvarlig for kjøretøyets tekniske stand, og om reglene for tilbakeholdsrett bør endres slik at kjøretøyet kan holdes tilbake selv om det er foretaket som får forelegget.

– Vi er klar over at et krav om vinterdekk på hele bilparken vil kunne føre til økte utgifter for transportørene, men vi tror dette er noe som kan få en stor betydning for trafikksikkerheten på norske vinterveier, sier Geir A. Mo.
– NLF forutsetter at kontrollen økes og at vegvesen, tollvesen og politi samarbeider for å oppnå best mulig effekt av en eventuell regelendring.

Andre punkter i NLFs høringssvar er:

- Det må bli tillatt med 50 pigger pr. meter dekkbane og 6 grams piggvekt for tunge kjøretøy
- Vi støtter et krav om minimum 5 mm mønsterdybde for tunge kjøretøy
- Kjetting som brukes må ha krav til kvaliteten
- Det må være tillatt at sandstrøere erstatter to av drivhjulskjettingene, i likhet med onspot kjettinger
- Vinterdekkperioden bør være felles for hele landet: 1. november–31. mars

Les hele høringssvaret her.

Les også:
Presisering: Vinterdekk bør ha 5 mm mønsterdybde