– Yrkessjåførers behov for førerkort må i mye større grad vektlegges når det er snakk om tap av førerrett. Om trafikksikkerheten ikke er truet, bør det også kunne vurderes andre reaksjoner, som for eksempel høyere bøter, gjennomføring av adferdskurs eller betinget tap av førerrett, sier forbundsleder Per Madsen.
– Forbundsstyret har registrert forslaget om å endre tapsforskriften for promilledømte, slik at de kan dømmes til å installere alkolås som forutsetning for å beholde førerretten. Tiden er nå moden for en fullstendig gjennomgang av tapsforskriften.
NLF mener ikke det er riktig at en yrkessjåfør som har kjørt skadefritt i 30-40 år, og som i ett uoppmerksomt øyeblikk kommer utenfor veibanen slik at vogntoget velter, skal miste førerretten i 6-12 måneder. Dette er ett eksempel av flere NLF kjenner til, der den som har førerrett blir dømt etter vegtrafikkloven og vanlig rettspraksis, med hensynet til trafikksikkerheten som begrunnelse.

– Dagens opplisting av hva som skal føre til tap av førerrett, gir ikke politi og domstol mulighet til å ta hensyn til yrkessjåførens særskilte behov for å beholde førerkortet, forklarer Madsen.
NLF har fått mange henvendelser fra sine medlemmer med anmodning om å ta opp nettopp dette. Forbundet følger nå opp, og vil ta kontakt med Samferdselsdepartementet for å få til et møte for å diskutere denne delen av vegtrafikkloven. Målet er å få til en skikkelig gjennomgang av forskriften om tap av førerrett.