– Det som er mest gledelig med denne nyheten er at døgnhvileplassen skal være et gratistilbud for sjåførene, sier prosjektleder i Rognerud eiendom, Roy Merli.
Entreprenørfirmaet Rognerud eiendom as undertegnet nylig en kontrakt med Statens vegvesen, som gir dem oppdraget med å bygge 47 nye døgnhvileplasser på sørgående side av E6 ved Nebbenes. Både NLF, som har bistått entreprenøren med råd og innspill i anbudsprosessen, og Rognerud eiendom selv har vært klare på at både parkering, sanitærtilbud, hvilerom og renovasjon ikke skal koste noe for de som benytter seg av det.

Det var i første runde Rognerud eiendom som kontaktet NLF og foreslo å bygge døgnhvileplass på tomta, som ligger like i nærheten av Nebbenes kro. Deretter tok de kontat med Statens vegvesen, som svarte med å legge byggingen ut på anbud. Nå har Rognerud eiendom vunnet anbudskonkurransen og signert kontrakt. Det eneste forbeholdet vegvesenet har i kontrakten er, naturlig nok, at Eidsvoll kommune må omregulere tomta.
– En slik omreguleringsprosess er omfattende og kan ta inntil et år, men vi har håp om at dette skal gå relativt smertefritt og at vi kan ha en regulering på plass innen et halvt år, forklarer Roy Merli, og legger til at de får mer informasjon om dette på vårparten.

Forslaget som vant anbudskonkurransen er tegnet etter Statens vegvesens håndbok om døgnhvileplasser for tungtransporten. NLF skal møte entreprenøren nok en gang over nyttår, og prosjektleder Merli forsikrer at det fremdeles er mulig å komme med innspill som vil gjøre plassen best mulig for sjåførene som skal bruke den.