For å drive transportvirksomhet må man ha løyve. Etter søknad tildeles løyve. Den søknaden må inneholde en politiattest/vandelsattest som fås av politiet der du bor. Den politiattesten gjelder for fem år. Så må man fornye denne attesten. Men først etter fem år.

I siste utgave av NLFs medlemsblad, BNT nr. 11, var det en artikkel som kunne misforstås. Det står i tittelen at politiattesten må fornyes innen 1.12.2012, og flere har lest dette som at det gjelder alle personer, uansett. Det gjør det ikke.Politiattesten du har fått utstedt gjelder fra utstedelsesdato og fem år frem i tid. Og:
Du vil få beskjed fra løyvemyndighetene i god tid før du må forelegge ny politiattest. Les hva Samferdselsdepartementet skriver om saken her.