Hovedfokus i seminaret vil være på dispensasjonsregler for spesialtransport. Det er NLFs faggruppe for spesialtransport som har fått ideen og tatt initiativet til seminaret.

På seminar vil regelverket bli belyst fra politiet og Statens vegvesens hold, samt fra transportør og NLF-medlem Jan Slettevold. Slettevold er ressursperson i faggruppa for spesialtransport og har god erfaring på området. I tillegg vil det bli en redegjørelse fra If om hva forsikringen dekker dersom uhellet skulle være ute.
Temaer:

  • Krav og forventninger til politiets ledsagelse
  • Vegvesenets ansvar ved følgetransport
  • Kan dispensasjonen forenkles?
  • Når gis det og når gis det ikke dispensasjon?
  • Hva dekkes av forsikringen?

Seminaret finner sted på Rica Helsfyr Hotell i Oslo 16. februar klokken 9.30–15.00. Seminaravgiften er 1200 kroner for medlemmer og 1600 kroner for andre.
Meld deg på til Ellen Irene Jensen i NLF: 22 03 32 00 eller via e-post: post@lastebil.no
Reise og eventuell overnatting må den enkelte dekke selv. Rica Helsfyr Hotel, telefon: 23 06 78 78, e-post: rica.helsfyr.hotel@rica.no

Frist for påmelding er 7. januar. Påmeldingen er bindende.