Martinsen Transport AS fikk i går Norsk Petroleumsinstitutts (NP) HMS-pris for 2012. Prisen ble delt ut for 17. gang, og det er andre gang denne NLF-bedriften mottar den.

– Det er veldig hyggelig å motta en slik pris. Prisen vil være til stor inspirasjon for hele organisasjonen. Dette vil også være en fin anledning til å sette enda sterkere fokus på HMS internt i bedriften, sa administrerende direktør i Martinsens Transport AS, Maarten Beck, da han tok i mot prisen under NPs årskonferanse i Oslo 13. november.

I juryens begrunnelse for prisen heter det at Martinsen Transport AS skiller seg fra konkurrentene ved å utvise stor forståelse for egne utfordringer, samtidig som de har evne til å møte utfordringene hurtig. De benytter et solid, egenutviklet HMS-system som er i kontinuerlig endring, blant annet for å imøtekomme Shells strenge kvalitetskrav. Bedriften kan også vise til lavt sykefravær og få skader, skriver NP i en pressemelding.

– HMS er møysommelig arbeid, og må innarbeides som en del av de daglige rutinene. Vi har arbeidet målrettet med HMS over lang tid for å skape en attraktiv arbeidsplass for våre ansatte, uttalte Maarten Beck til NP.
Direktøren i vinnerbedriften sier at HMS-arbeidet fører til svært få uønskede hendelser og at det dessuten bidrar til økt lønnsomhet i bedriften.