Det er mange som har reagert på Statens vegvesens kontroll på Krossmoen i Sør-Rogaland i forrige uke, der kontrollørene stoppet to sjåfører som kjørte med henholdsvis 15 og 25 tonn usikrede steinblokker i lasten. Grunnen til reaksjonene som har kommet er at begge sjåførene kun fikk et lynkurs i lastsikring og beskjed om at de ville blitt politianmeldt neste gang, før de kunne kjøre videre, skriver Stavanger Aftenblad.

NLF er glade for at vegvesenet nå åpenbart har utvidet sitt servicetilbud overfor yrkessjåfører. Det har vært mange storkontroller i det siste, og derfor er det ekstra hyggelig – og overraskende – at kontrollørene tar seg tid til å kurse sjåførene de stopper. Trafikksikkerhet er høyeste prioritet i NLF, og det at Statens vegvesen nå legger om sin fra før noe rigide praksis og heretter vil bidra til å heve kunnskapsnivået til sjåførene langs veien, ser vi positivt på.

– Det er viktig å understreke at NLF er opptatt av jevne konkurransevilkår og at vi i lang tid har krevd likebehandling når det kommer til blant annet kontroll. NLF legger selvsagt til grunn at den nye servicen vil gjelde alle yrkessjåfører og flere forseelser enn ”bare” sikring av last. Vi har jo mange tilfeller der det bøtelegges for i denne sammenhengen små forseelser, ikke minst innenfor kjøre- og hviletid, lysplassering m.v. En utvikling der kontrollørene blir mer serviceorientert og fleksible er jeg sikker på at våre medlemmer vil se svært positivt på, sier administrerende direktør Geir A. Mo. Han avslutter med å understreke at NLF selvfølgelig forutsetter at det faktum at sjåførene var utenlandske ikke hadde noe med denne saken å gjøre.