I november i år la Statens havarikommisjon for transport (SHT) frem en rapport fra en møteulykke på E 39 i Søgne, Vest-Agder. Den tragiske ulykken fant sted i september 2010. En personbil med fire ungdommer fikk skrens etter en forbikjøring og kolliderte med en møtende lastebil i motgående kjørefelt. De fire ungdommene i personbilen døde momentant. Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) har gått ut på sine nettsider med kritikk av Statens havarikommisjon, fordi de utelater fokus på veikvalitet i ulykken de gransket.

– I likhet med Opplysningsrådet for veitrafikken mener NLF at det er avgjørende at havarikommisjonen tar for seg veikvalitet når de gransker ulykker, sier adm. direktør i NLF, Geir A. Mo.
– Det er rett og slett merkelig at SHT ikke ser på veistandarden på et ulykkessted som dette, når formålet er å fremme sikkerhetstilrådninger.

– Vi har vært tydelige overfor SHT på at forklarende faktorer ved ulykker også må inkludere og avdekke avvik knyttet til kvalitet på selve veien der ulykken skjedde. Skal vi nå visjonen om null ulykker, må vi ha en systemtilnærming der alle forhold knyttet til en ulykke analyseres, sier næringspolitisk direktør i OFV, Vilrid Femoen, i en artikkel på OFVs nettsider.
I selve rapporten til SHT står det:
Statens havarikommisjon for transport (SHT) har utarbeidet denne rapporten utelukkende i den hensikt å forbedre trafikksikkerheten. Formålet med undersøkelsene er å identifisere feil og mangler som kan svekke trafikksikkerheten, enten de er årsaksfaktorer eller ikke, og fremme tilrådinger.

Last ned rapporten i sin helhet her.