Russiske tollmyndigheter har tidligere varslet at den garantien som TIR-carnet gir for grensepasseringer ikke vil være nok i Russland og at det vil gjelde i hele landet fra 1. desember.  

TIR-ordningen innebærer i korte trekk at en transportør får lasten sin beskrevet i et dokument, kalt TIR-carnet. Ved tollstedet i avgangslandet blir det kontrollert at lasten i bilen stemmer overens med beskrivelsen i carnetet. Deretter plomberes bilen, og den kan passere alle grenseoverganger ved å fremvise TIR-carnetet og få dette stemplet. I ankomstlandet kontrollerer igjen tollmyndighetene at lasten og beskrivelsen av den stemmer overens.

Den internasjonale veitransportunionen IRU, EU og FN har alle prøvd å stagge tilleggskravene, som er i strid med TIR-konvensjonen. Nå forhandler representanter for TIR med den russiske regjeringen og prøver å finne en løsning innenfor regelverket. Dersom dette ikke lykkes innen 1. desember, vil det fra denne dato ikke være mulig å gjennomføre internasjonale transporter til og fra eller gjennom Russland under beskyttelse av TIR-konvensjonen. Samtidig vil heller ikke russiske TIR-carnets aksepteres i de øvrige 59 landene som er en del av ordningen.