Etter flere års planlegging blir det en prøveordning på to år i den belgiske regionen Flandern. Selv om det i utganspunktet er satt en prøvetid på to år, er det allerede nå varslet at denne persioden kan bli forlenget.

For å få lov å kjøre med så diger redskap må det søkes om tillatelse for å kjøre med modulvogntog. Ifølge belgiske myndigheter vil det være begrensninger på hvilke veier som kan benyttes, samtidig som de viser til detaljerte retningslinjer for hvordan dette skal foregå.

LES OGSÅ:

Trenger ti fjell for å bygge vei

Strake veien til Ørgenvika