På Østlandet aksjonerte de blant annet på Svinesund, Ørje og Magnormoen.

En  «Vellykket storkontroll på grensa», kaller vegvesenet dette i en pressemelding.

Riktig skodd
– Vi har hatt fokus på dekk og kjetting under disse kontrollene og generelt vil jeg si at standarden på dette har vært god. Vi har fått luket ut en del som ikke har noe på vegen å gjøre, men de aller fleste har gode dekk og nok kjettinger, sier Geir Mjøsund i Statens vegvesen.      

Sammenliknet med tidligere kontroller av samme omfang, har Vegvesenet støtt på få grove tilfeller av feil og mangler denne gangen.

– Blant de mer ekstreme var et nederlandsk vogntog der sjåføren hadde unnlatt å sikre lasten sin i det hele tatt. Han ble meldt til politiet og mistet førerkortet i tre måneder i tillegg til at han fikk et forelegg på 8.000 kroner.

Sprekk i bremseskive og usikret last. Foto: Statens vegvesen Sprekk i bremseskive og usikret last. Foto: Statens vegvesen

Falske førerkort og grove tekniske feil
To sjåfører er mistenkt for å kjøre med falskt førerkort. En av disse ble stoppet på Ørje, den andre på Magnormoen. På sistnevnte sted ble ni sjåfører politianmeldt på grunn av brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene.

– Blant disse var det en sjåfør som ikke hadde tatt ukehvilen sin på 31 dager, forteller Mjøsund.

Løse styrestag
Kontrollørene på Svinesund avdekket også to vogntog der kontakten mellom ratt og hjul var i ferd med å forsvinne.

– De oppdaget at styrestagene var i ferd med å falle av. Dersom det hadde skjedd, ville vogntogene ikke vært mulig å styre. Det sier seg selv at disse ikke hadde noe på vegen å gjøre. Vi er godt fornøyd med å få slike farlige kjøretøy bort fra trafikken, avslutter Mjøsund.

Denne ukes kontrollaksjon startet tirsdag ettermiddag og ble avsluttet fredag ettermiddag. Rundt 40 kontrollører har jobbet på skift på de tre grensestasjonene.