Ifølge Vegdirektoratet er det over 100.000 norske kjøretøy som må ha denne brikken.
Påbudet gjelder fra 1. januar for all ferdsel i næring på det offentlige vegnettet i Norge, helt uavhengig av om det er bomstasjoner i nærheten. Hvis dette ikke er på plass vanker det mange tusen kroner i bot.

Travle dager
Hvis over 50.000 norske kjøretøy skal få en bombrikke før nyttår betyr det at det må inngås mer enn 2.600 avtaler hver eneste arbeidsdag. Mye tyder på at det blir travle dager for mange. 50.000 biler tilsvarer nesten to års salg av nye varebiler og lastebiler i Norge.

I tillegg kommer alle utenlandske vogntog som ifølge Statistisk sentralbyrå frakter 65 prosent av alt gods inn og ut av Norge.

Gjelder alle
– Det nye påbudet gjelder både for norske og utenlandske kjøretøy. Det vil bidra til å sikre like konkurransevilkår i transportnæringen, og er forenelig med EØS-retten om fri ferdsel og bevegelighet av varer og tjenester mellom EUs medlemsland, sier leder Åge K. Jensen i Seksjon for brukerfinansiering i Statens vegvesen.

Ingen unntak
Fra og med 1. januar 2015 er det obligatorisk for alle kjøretøy med tillatt totalvekt over 3,5 tonn å ha bombrikke på all offentlig veg i Norge uavhengig av om det er bomstasjoner i nærheten. Det gjelder kjøretøy som er registrert på foretak, kommuner, fylkeskommuner og stat. I tillegg kommer alle kjøretøy over 3,5 tonn som er registrert på personer, men som brukes i næring. 

Støtte fra NLF
NLF støtter kravet om at alle det må være en obligatorisk brikke, uavhengig om de kjører gjennom en bomstasjon eller ei.

– Det er umulig å innføre en brikke som for eksempel bare skal gjelde utenlandske transportører. Det er diskriminering, brudd på EUs konkurranselovgivning og dermed ulovlig, forklarer seniorrådgiver Thorleif Foss i NLF.

Han mener at ordningen med at alle skal ha, uten muligheter til dispensasjon, er veldig enkelt å forholde seg til.

– Nå kan jo «mannen i gata» kontrollere om brikken er på plass, sier Foss.

Thorleif Foss. Foto: Stig Odenrud Thorleif Foss. Foto: Stig Odenrud

Koster 200 kroner
Det eneste som trengs for å skaffe en brikke er å fylle ut et skjema og sende det til et bomselskap. I dette skjemaet må registreringsnummer på bilen oppgis. For å få tilsendt en brikke må det betales et depositum på 200 kroner. Dette refunderes når brikken returneres. Det eneste som gjenstår da er å feste brikken synlig på innsiden av frontruta.

Norgesbrikken
Det finnes en rekke bomselskaper, men Statoil har lansert «Norgesbrikken» som ett av de beste alternativene i markedet. NLF har inngått en spesialavtale med Statoil som gir NLFs medlemmer de beste vilkårene. En av de viktigste fordelene er at du får bare én faktura, uansett hvor mange biler du har, eller hvor mange bomselskaper du passerer.
Hvis du ikke har en slik avtale kan postkassen fort bli full av bompengeregninger.

Fergestrekningen Flakk – Rørvik er også med på ordningen, og Statoil er åpne for å tilslutte samtlige fergeselskaper i sin brikkeløsning.

LES MER OM STATOILBRIKKEN HER

HER KAN DU BESTILLE NORGESBRIKKEN FRA STATOIL

MONTERES SLIK: Nederst i frontruta på lastebil og buss. Foto: Skjemdump Autopass MONTERES SLIK: Nederst i frontruta på lastebil og buss. Foto: Skjemdump Autopass

Disse slipper
Har man imidlertid en bobil, SUV eller lignende over 3,5 tonn, som brukes privat, omfattes ikke kjøretøyet av påbudet.
I tillegg gjelder ikke påbudet for traktorer, motorredskaper, en del av forsvarets kjøretøy og visse grupper av NATO-kjøretøy.

Gebyr som svir
Det er politiet, tollvesenet og Statens vegvesen som skal kontrollere at påbudet overholdes. Kjøretøy uten gyldig avtale og bombrikke vil få et gebyr på 8.000 kroner. Det øker til 12.000 kroner hvis gebyret ikke er betalt innen tre uker. Ved gjentakelse innen to år blir gebyret 16.000 kroner. Blir ikke dette beløpet betalt innen tre uker, øker gebyret med 50 prosent.

– Det skal ikke lønne seg å snike. Derfor er bøtene i denne størrelsesorden for de som ikke følger regelverket, sier Jensen.