Det er andre pulje som er i gang i sin jakt på førerkortbokstavene C og E i regi av NLF Trøndelag, Nav og Heimdal Trafikkskole.

Flere intervjurunder
NLF har bidrar også i et samarbeid med Tiller Videregående skole der føreropplæringen og lappen skal være i boks på 19 uker. De 15 som nå sitter på skolebenken er noe eldre (23-45 år) og har bare 14 uker på seg.

For å bli med på dette opplegget har alle de 54 vært gjennom flere intervjurunder for å bli tatt opp. Her var det kun plass til de som var best egnet, og de som har høyest motivasjon.

Fagseminar
Denne uka var de «skolelevene» samlet til både fagseminar og bedriftsbesøk. Hovedattraksjonen, uten forkleinelse for noen, var professor Dagfinn Moe. I en årrekke han han forsket på trafikk, hjerne og adferd.

– Han er konkret, engasjerende og klarer å få til en aktiv dialog. Han fikk mange spørsmål fra kursdeltakerne, og oppnår på denne måten en bevisstgjøring og forståelse for hva som ofte ligger til grunn for en trafikkulykke. Hvorfor reagerer vi som vi gjør, er en kortfattet oppsummering, forteller regionsjef Roar Melum i Trøndelag.

LES OGSÅ: Dagfinn Moe: - Hvordan stoppe «dødssjåførene» på veien

NLF viktige
Regionsjefen og hans NLF kollega, rådgiver Torbjørn Stavdal, er også viktige medspillere i opplegget.

– Hovedoversikten på det vi snakker om er holdninger i trafikken. På dette seminaret var det planlagte innlegg, men jeg kan like gjerne dukke opp midt i undervisningen, hvilken som helst dag, å ta opp et aktuelt tema som for eksempel en trafikkulykke som skjedde dagen før, forteller Melum.

– På denne måten kommer vi både tett og konkret på aktuelle og relevante problemstillinger. Det tror jeg har en god effekt, og er med på å lage et fundament og en forståelse for hvordan vi oppfører oss i trafikken, legger han til.

Bedriftsrådgiver Kjetil Meaas i NLF besøkte også gjengen for å snakke om «Dugnad for færre skader».

Bedriftsbesøk
Rådgiver Stavdal tok gjengen med på en runde til Veitrafikksentralen, Wist Last & Buss, Lade Dekk, Ramlo Sandtak og til Skevigs Lastebiltransport.

– Flere av sjåførkandidatene har allerede begynt å sikte seg inn på hvilken transport de vil kjøre. Seks av dem har allerede blinket ut massetransport, og et par av dem har lyst til å kjøre tømmer, forteller han.

– Rett og slett en kjempedag var tilbakemeldingene vi fikk, sier han tilfreds.