Årsmøtet gir en unik mulighet for debatt mellom representanter for veitransport og logistikkvirksomheter i  de fire nordiske landene; Norge, Sverige, Danmark og Finland. I år ble det blant annet fokusert på status for arbeidet i EU etter valget til Europa-parlamentet og utformingen av den nye kommisjonen. ”Det nye set-up i Bruxelles skaber mange nye muligheder for at fremme vores fælles interesser. De 5 nordiske MEP’er, der nu er tilknyttet til transportudvalget i EP, er en positiv udvikling, som NLA vil bruge konstruktivt også for at hjælpe dem i deres daglige arbejde. Hertil kommer en række andre MEP’er fra de nordiske lande, som er placeret i andre udvalg med afgørende indflydelse, som f.eks. beskæftigelsesudvalget,” forklarer adm. direktør i NLA, Søren Hyldstrup Larsen. ”NLA skaber netop en unik mulighed for, at vi også kan få skabt samarbejde mellem MEP’erne fra de forskellige nordiske lande, og dermed styrke vores fælles interesser.”

Forbud mot ukehvil i kabinen
Møtet skapte også mulighet for å drøfte situasjonen i Frankrike og Belgia – har har ny praksis gitt forbud mot å ta normal ukehvil i kabinen. NLA ser det som positivt at noen land prøver å finne nye veier for å unngå sosial dumping og for å skape ordentlige forhold for sjåførene. ”Sagen er et godt eksempel på, hvorledes kampen mod værre og værre forhold skal føres på mange fronter. Den franske og belgiske tilgang er et ærligt forsøg på at stoppe de evige forringelser i branchen og forsøge at hæve niveauet igen,” uttaler Søren Hyldstrup Larsen. ”I sig selv løser det måske ikke så meget, men sammen med en række andre tiltag kan det være et vigtigt bidrag til at vende udviklingen. ”

Utstasjoneringsdirektivet
Et annet bidrag kan være hele diskusjonen om utstasjoneringsdirektivet. NLA brukte årsmøtet til en mer detaljert og teknisk diskusjon rundt status og muligheter for veitransport  i utstasjoneringsdirektivet.

NLA-samarbejdet – som består av NLF fra Norge, SÅ fra Sverige, DTL fra Danmark og SKAL fra Finland – er inne i sitt tredje år, og samarbeidet vokser for hvert år. Den tette regelmessige kontakten mellom organisasjonene skaper hele tiden nye muligheter for å forsterke og videreutvikle samarbeidet til glede for de over 20 000 virksomhetene som er en del av fellesskapet. 

For more information please contact:

 

NLA: Søren Hyldstrup Larsen, CEO for NLA, gsm: +32 4 95 91 23 08, e-mail: shl@nla.eu