Saken handler om en mann (32) fra Elverum som i januar i 2013 skadet seg på jobb.

Flere brudd, sykmeldt og mistet lappen
32-åringen kjørte en fastsandspreder og måtte trampe løs sand som hadde klumpet seg på risten. Da han var oppe på sprederen, cirka 3,5 meter over bakken, trår han feil, sklir og faller ned på bakken. Han skader seg og blir påført brudd i arm og to brudd i kinnben, indre blødninger i hodet, kneskade og strekkskade i en skuldersene, heter det fra dommen i fra Sør-Østerdal tingrett.

Konsekvensene av skadene var at mannen var helt eller delvis sykmeldt i 11 måneder. Han måtte også gjennom rehabilitering og ble fratatt førerkortet for en periode på grunn av helsetilstanden.

Elverumsingen er nå tilbake i full jobb hos samme arbeidsgiver.

Vedtok ikke bot
Politiet mente at mannens arbeidsgiver ikke hadde sørget for tilstrekkelig sikkerhet og rutiner omkring 32-åringens jobb, og at dette er brudd på arbeidsmiljøloven. Påtalemyndighetene ila derfor arbeidsgiveren en bot på 120.000 kroner.

Arbeidsgiveren vedtok ikke boten og saken havnet dermed i tingretten.

Medhold fra fagdommerne
Rettens mindretall mente at sikkerheten ikke var tilstrekkelig ivaretatt, at det er et klart brudd på arbeidsmiljøloven og at tiltalte måtte straffes.

De to fagkyndige meddommere mente at fornærmede (32-åringen) var klar over at det var forbundet med fare å klatre opp på fastsprederen. Arbeidsgiver hadde også gitt klar instruks om å ikke gjøre dette, noe fornærmede også bekreftet i retten.

Begge de fagkyndige meddommerne gikk inn for å frikjenne tiltalte arbeidsgiver og fikk flertall for dette i Sør-Østerdal tingrett.

Ny runde
Selv om tingretten frifant arbeidsgiver på alle punkter er ikke påtalemyndigheten tilfreds. De har anket saken og den kommer opp i lagmannsretten 9. desember.

.

ANDRE SAKER:

Liten interesse for å bygge E6 Helgeland – stopper prekvalifiseringen

Brann i flisbil

VIDEO: Se denne «idioten» i trafikken