Tirsdag kunne ordfører Knut Lehre i Gran klippe snora og erklære den nye bomveien for åpnet. Utbyggingen av riksveg 4 på Lygna sør startet i fjor vår.

– Jeg håper at vi med den nye veien slipper å oppleve nok en vinter med utenlandske vogntog som står fast på sommerdekk, sier regionsjef Guttorm Tysnes i NLF Hedmark og Oppland.

Mange dårlige minner
Lygnabakkene, opp fra Brandbu på Hadeland, er viden kjent for sin stigning. I gamle dager var det ikke uvanlig at nåla på temperaturmåleren på bilen gikk godt opp på rødt før toppen var nådd. Den gamle veien vil også mange huske som både svingete og smal.
De siste årene, og ifølge Tysnes spesielt siste vinter, er det en rekke utenlandske vogntog som har skapt mye trafikktrøbbel.

Forbikjøringsfelt
Den nye strekningen på sørsida av Lygnabakkene har fått midtdeler og forbikjøringsfelt i begge retninger. I nordgående retning er det forbikjøringsfelt på hele den 3,4 km lange strekningen, mens det mot sør er forbikjøringsfelt på en strekning på en kilometer.

Kart: Statens vegvesen Kart: Statens vegvesen

Kraftig stigning
Et av hovedproblemene på rv. 4 over Lygna har vært stigningsforholdene.

Hvert døgn kjører i gjennomsnitt rundt 5.400 kjøretøy over Lygna, og nærmere 650 av dem er tunge biler. Vegen har vært både bratt og svingete, og det har skjedd flere ulykker der. Særlig har tunge kjøretøy hatt problemer på vinterføre.

Redusert stigning
På den nye vegen er stigningen redusert fra 7,5 prosent på det bratteste til maksimum seks prosent. Forbikjøringsfeltene gjør det enklere for personbiler å komme forbi tunge kjøretøy som må holde lav hastighet i stigningene. Midtdeleren gjør det mulig å unngå møteulykker.

Ordfører Knut Lehre holdt tale før den nye strekningen på riksvei 4 ble åpnet tirsdag. Foto: Guttorm Tysnes-NLF Ordfører Knut Lehre holdt tale før den nye strekningen på riksvei 4 ble åpnet tirsdag. Foto: Guttorm Tysnes-NLF

Lokale tiltak
Totalt har prosjektet kostet cirka 150 mill. kroner når prosjektering, grunnerverv, merverdiavgift og alle andre kostnader tas med. Dette inkluderer flere lokale tiltak i tillegg til ny riksveg. Flere avkjørsler har også fått tryggere atkomst til rv. 4.

Bom betaler
Tre fjerdedeler av utbyggingen skal finansieres med bompenger. Det blir en felles bomstasjon med vegprosjektet ved Gran sentrum, og bommen skal stå ved kommunegrensa mellom Gran og Lunner. Lette kjøretøy (opp til 3,5 tonn) må betale cirka 35 kroner per passering, mens tunge kjøretøy må betale det dobbelte.