Dette er da også lovfestet og hjemlet i yrkessjåførforskriften, men NLF Østfold som fremmet saken ønsker et skjerpet fokus på dette.

– Vi mener at dagens etterutdanningsmodell er utdatert og moden for fornyelse, sa Jan-Yngvar Tømmerholdt da han fremmet saken på Landsmøtet lørdag.

Etter forslag fra forbundsstyret skal forslag til innhold og gjennomføring av etterutdanningen innarbeides i administrasjonens konkrete arbeid for neste to-årsperiode, og at dette skal tas opp som ny sak på neste landsmøte.

Dette sluttet også landsmøtet seg enstemmig til.