Ifølge Jernbaneverket må bilistene som bruker veiene i regionen betale 11 av de 16 millionene prosjektet er kalkulert til.

– I gjennomsnitt betalte vårt selskap (Sørum Transport AS – red. anm.) 85.000 kroner per bil i bompenger i fjor. Det kommer på toppen av avgiften på diesel som utgjør cirka 200.000 kroner i året for hver bil, tordner han og minner om at det til syvende og sist er forbrukeren som må betale regningen.

Henger ikke sammen           
Han sliter med å forstå resonnementet med mål om å redusere biltrafikken, økt bruk av elbiler og vekst av kollektive løsninger.

– Hvor mange år skal vi bruke på å betale ned dette veiprosjektet når det skal bli færre biler totalt, men flere av de bilene som er fritatt for bom- og bilavgifter, undres han.

Vil bidra
Selv om han har fått mer enn nok av bomregninger, er han ikke uvillig til å bli med på et spleiselag.

– Vi skal gjerne bidra, men ikke med 75 prosent av regningen. Tar staten 75 prosent av kostnadene over sine budsjett, kan vi som bruker veien betale resten, legger han til.

NLFs avdelingsleder i Oslo og Akershus frykter dette vil gi en ytterligere vekst for utenlandske transportører som kjører ulovlig.

.

ANDRE SAKER:

Beslagla trailer

Fant ikke bevis - fikk kjøre videre

Skannet vogntog med sjåføren bak rattet - Statens strålevern reagerer

Ynskjer europavegstandard raskt

Frykter kaos på E39 når tunellen blir stengt

Lover at alle skal betale mindre bompenger

.

Fra revidert budsjett:

250 millionar meir til riksvegane

Skjerper tungbilkontrollen med 12,5 millionar

Interimselskap for vegbygging kjem til hausten

Korter inn E6 i Troms med en mil

Reduserer antall bomselskap

Innfører "timetakst" for bomavgift