Den store kassevogna med Ford-logo i grillen og norske skilter på støtfangeren ble stoppet av tollerne fra Østby tollsted på fylkesveg 208 i Hedmark. Med «firmabil» og blå blinkende lamper fikk de sjåføren til å stanse.

Bilen ble kjørt av en polsk statsborger (43), og da tollerne åpnet bakdørene fant de store mengder alkohol og sigaretter i bilen.
Tollbeslaget er totalt 2.340 liter øl, 194 liter brennevin og 36.000 sigaretter.
Beslaget beløper seg til 318.000 kroner i unndratte avgifter til statskassen.

Tollerne fant de originale polske skiltene gjemt i bilen.