Når den siste delen av E6-strekningen blir ferdig neste sommer kommer den sjette bomstasjon på plass, skriver HA.

NLF først ut
NLF-medlem Stein Hesthagen fikk kjøre nyvegen først.

Av den totale strekningen på nesten 22 kilometer mellom Minnesund og Labbdalen gjenstår bare 3,8 kilometer mellom Ørbekk og Brøhaug i Eidsvoll kommune. Den strekningen åpner neste sommer.

Minister klippet snora
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sto for den formelle åpningen.

– Dette betyr mye og vil gjøre hverdagen for mange litt enklere, sa han.

I tillegg var det en imponerende talerliste under åpningen, der regionsjef Guttorm Tysnes i NLF også deltok.

Regionvegsjef Per Morten Lund, fylkesvaraordfører i Akershus Lars Salvesen, fylkesrådsleder Hedmark Per Gunnar Sveen, ordfører i Stange Nils A. Røhne, varaordfører i Eidsvoll Terje Teslo, NLF v/ Guttorm Tysnes, Skistar v/ turistsjef Gudrun Sanaker Lohne (Destinasjon Trysil) og daglig leder Bo Halvardsson (Skistar Norge), fungerende vegdirektør Lars Aksnes, for entreprenørene Knut Harstad (Hæhre) og assisterende jernbanedirektør Gunnar G. Løvås fikk alle en taletid på to minutter hver.

FAKISIMILE: Hamar Arbeiderblad 12. desember 2014 FAKISIMILE: Hamar Arbeiderblad 12. desember 2014

Veg og bane
Denne E6-strekningen og Dovrebanen ligger nær hverandre, og det blir bygd dobbeltsporet jernbane på denne strekningen, samtidig som E6 utvides til fire felt. 
Samarbeidet mellom de to etatene er formalisert i et eget prosjekt, e6-dovrebanen.no

SE VIDEO AV NYE E6

Regionsjef Guttorm Tysnes holdt tale under åpningen. Foto: NLF - Grafikk: Statens vegvesen Regionsjef Guttorm Tysnes holdt tale under åpningen. Foto: NLF - Grafikk: Statens vegvesen