Han hevder at dieselforbruket er minst fire ganger høyere etter at det er anlagt tre rundkjøringer på Nord-Jæren, skriver Stavanger Aftenblad.

Nå utfordrer han sin egen regjeringen til å innføre nye retningslinjer som skal gi færre rundkjøringer.

Testet
Forrige uke ble med en splitter ny lastebil utstyrt med notatblokk og drivstoffmåler. Hensikten var å måle forbruket av drivstoff på ny og gammel strekning fra E 39-avkjøringen på Stangeland i retning godsterminalen på Ganddal. Også strekningen med rundkjøringer på vei opp til Ålgård i sørgående retning ble testet.

– Det er på tide å se på veibyggingen med nye kritiske blikk, og finne løsninger på våre riksveier som bedre ivaretar trafikkflyt og miljøet, sier han til avisen.

Roy Steffensen. Foto: Stortinget Roy Steffensen. Foto: Stortinget

Trafikksikkert
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) sier at hensyn til lokalt næringsliv, lokale forhold, fagfolk, lokalpolitikere, trafikkflyt, trafikksikkerhet og trygge skoleveier veier tungt.

Han mener også at når kryss skal utformes på en best mulig måte, er rundkjøringer fordelaktig der det er mye kryssende trafikk fra lokale veier.
– Men det er ingen ønsket praksis på hovedveier som binder hovedveier og landsdeler sammen og skal sikre god flyt og gjennomfart, sier han.
Det tolker Steffensen som et signal om at hovedregelen framover er at det ikke blir rundkjøringer på hovedveier, skriver Aftenbladet.