Det betyr at dagens åtte blir til 16 oppstillingsplasser for vogntog med kjøreforbud. Ifølge NRK Østfold skal dette bidra til å unngå kaos på norske vinterveier.

Bedrer kapasiteten
Om de åtte ekstra plassene vil utgjøre den store forskjellen gjenstår å se. Intensjonene til vegvesenet er i alle fall gode. Nå kan de i alle fall «stalle opp» dobbelt så mange farlige vogntog som forrige vinter, og dermed nekte dem adgang til norske veier.

– Vi utvider arealet vi har til disposisjon for brukskontroll, og utvider fra åtte til 16 plasser. Det vil gi oss bedre kapasitet for å kontrollere kjøretøy i vintersesongen, sier seksjonsleder Geir Mjøsund i Statens vegvesen til statskanalens lokalkontor

Brannfare
I sommer satte den lokale brannsjefen ned foten og nektet å tillate flere enn åtte vogntog vegvesenets parkeringsplass samtidig. Han mente at brannfaren var for stor. Konsekvensen var at kontrollaktiviteten ble redusert.

TRANGT: Fra 15. november blir det plass til flere farlige vogntog. Foto: NLF TRANGT: Fra 15. november blir det plass til flere farlige vogntog. Foto: NLF

Behovet er større
For det er ingen tvil om at behovet er større enn de åtte plassene, trolig også større enn 16. På det meste måtte kontrollørene på Svinesund nektet 25 vogntog adgang til Norge på en og samme dag sist vinter.