Forvirret? Slapp av, i realiteten betyr det lite for deg som bileier.

Av alle særavgiftene har årsavgiften de høyeste administrative kostnadene for staten. Dette henger sammen med at kravene i dag sendes ut til hver enkelt bileier.
– Selve ordningen hvor vi sender ut krav til 3,5 millioner bileiere er lite effektiv og kostbar, sier finansminister Siv Jensen.

Same shit…
Et mye brukt engelsk uttrykk er «same shit, new wrapping». Om pengeminister Jensen bifaller det er vel heller tvilsomt, men det er ingen tvil; Penger fra bilistene vil hun fortsatt ha. Det må hun også for å få den økonomiske kabalen til å gå opp.
Forskjellen er en omdøping av avgiften og at forsikringsselskapene skal være innkrever for statsråd Jensen. Det er ingenting fra Jensens departement som tyder på at en større del av avgiftene skal gå tilbake til bil- og veiformål enn det som er kjent.

Den nye avgiften vil ha samme struktur og nivå som dagens årsavgift, slik at den økonomiske belastningen for bileiere som har bilen forsikret hele året skal bli den samme.

Forsikringsselskapene vil bake den nye avgiften inn i prisen på sine produkter og bileierne vil betale for dette gjennom den ordinære premieinnbetalingen.

Fleksibilitet
Trafikkforsikringsavgiften gir mulighet for større fleksibilitet i avgiften ved kjøp av nybil, eierskifter, avregistreringer og lignende ved at bileieren vil belastes avgiften bare for den tiden kjøretøyet er forsikret. Bileier vil blant annet slippe å betale avgift dersom bilen avregistreres og forsikringen stanses, for eksempel dersom bilen ikke brukes i vinterhalvåret. Dette har lenge vært etterspurt av blant annet bilorganisasjonene.

Bileiere kan dele opp innbetalingen istedenfor å betale én stor, årlig faktura slik ordningen er i dag.

Et forslag til ordning med forsikringsavgift vil sendes på høring høsten 2014. Regjeringen har ikke tatt stilling til når ordningen skal innføres, men departementet legger til grunn at ordningen teknisk sett vil kunne gjennomføres senest fra 1. januar 2017.

FAKTA OM ÅRSAVGIFTEN

  • Over 3,5 millioner krav om årsavgift sendes ut årlig
  • Gir staten inntekter på om lag 9,7 mrd. kroner (2013)
  • Den fjerde største særavgiften (etter engangsavgiften på bil, alkoholavgifter og autodieselavgiften)
  • Er den særavgiften som har de høyeste administrative kostnadene for staten