Det viser en gjennomgang av dødsulykkene i trafikken utført av Statens vegvesen.

Nesten halvparten blir drept
Konsekvensene av å droppe bilbelte er størst på Vestoppland (22) og på Romerike (16). Nesten halvparten av de trafikkdrepte droppet bilbeltet. I Hedmark (39) er antall drepte høyere, men likevel kjørte «bare» hver tredje trafikkdrepte uten bilbelte.

- Jeg forstår ikke folk som dropper bilbelte. Ingen hopper ned i et tomt svømmebasseng fra 10-meteren. Det er det samme som å kollidere uten bilbelte i 50 kilometer i timen, sier Turid Ottersen Hansen i Statens vegvesen, Region øst.

Gamle biler dominerer
Undersøkelsene avdekker også at eldre biler oftere er involvert i dødsulykker enn nyere biler.

- Det er vanlig med beltevarsler i nyere biler. Eldre biler har i mindre grad dette. Vi vet at ungdom i større grad kjører eldre biler.  En svensk undersøkelse viser at 99 prosent av førere og passasjerer i biler med beltevarsler brukte bilbelte, sier områdeleder i Glåmdal-Romerike, Ove Bakkemo.

Kunne berget 50 liv
Ulykkesanalysegruppen i Region øst har gransket alle dødsulykker i regionen siden 2005. Manglende bruk av bilbelte er den viktigste medvirkende årsaken til at ulykkene endte med dødsfall. På landsplan mener trafikksikkerhetsekspertene i Vegvesenet at 50 mennesker hvert år ville overlevd hvis de hadde brukt bilbelte.

Fakta om ulykkene:

  • Menn i alderen 18-30 år er overrepresentert.
  • Ulykkene skjer om natta.
  • Rus og høye hastigheter går igjen.
  • Personer over 30 år dropper oftere belte når de kjører alene.
  • Ungdom dropper belte når de er sammen med andre ungdommer.
  • Det er særlig i utforkjøringsulykker at manglende bruk av belte ender med død.
  • Passasjerer som mistet livet i baksetet sitter som oftest i midten.