Den nordiske sammenslutningen Nordic Logistic Association (NLA), hvor Norge, Sverige og Danmark er med i, møttes i går i Stockholm. Hensikten med møtet var å diskutere hovedpunkter som skal tas opp og jobbes med overfor den nye EU-kommisjonen og det nye EU-parlamentet den kommende femårsperioden. Det var bred enighet om at hovedtyngden fortsatt skal ligge på spørsmål rundt konkurransevilkår samt lastebilers vekt og dimensjoner.

På møtet deltok Geir A. Mo fra NLF, Erik Østergaard fra DTL, Richard Gegö fra SÅ samt Søren Hyldstrup Larsen som er NLAs mann i Brussel. I tillegg var Iiro Lehtonen fra finske SKAL med, so er assosierte medlem av NLA.

– Det vi kommer til å jobbe mest med er fortsatt kamp for like konkurransevilkår, gjennomgang av kabotasjeregelverket samt hvordan vil skal skape en fortsatt attraktiv godstransportnæring. I tillegg vil vi jobbe videre med tilpasset yrkesutdanning og rekruttering, sier Søren Hyldstrup Larsen.